Wizyty
Dzisiaj: 41
Wszystkie: 265959

Hotel Hilton w Łodzi dla Budimex

Klienci » Hotel Hilton w Łodzi dla Budimex

Prace realizacyjne – wykończeniowe, budżet inwestycji w 2013 roku wyniósł 1.1 mln złotych.